Wagner JiříEfektivně, včas a za zajímavých podmínek... Pokud máte projekt, který je potřeba podpořit radou, či krokem. Najdete tady krátký námět...
Vize
Analýza problému - sedneme si ke kávě a prodiskutujeme co vlastně potřebujete a chcete.

Návrh řešení - po kávě u dezertu najdeme vhodná a finančně dostupná řešení.

Realizace - po odsouhlasení zařídím realizační část, kterou můžete se zájmem a očekáváním sledovat.

Vyhodnocení výsledků - písemně vyhodnotím kampaň a navrhnu další opatření, která mohou další kampaně ještě vyšperkovat...